Organizace

Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem Centra pro restaurování je správní rada:

  • Ing. Karol Bayer
  • doc. Ing. Michal Ďurovič, dr.
  • prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
  • PhDr. Martina Indrová
  • Michal Kortyš
  • prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Kontrolní orgán

Kontrolním orgánem Centra pro restaurování je dozorčí rada:

  • Ing. Petr Gabriel, MBA
  • Jan Pikna
  • Ing. Markéta Prokešová