Vzdělávání pro odborníky

Centrum pro restaurování připravuje krátkodobé vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání pro pracovníky z oborů péče o kulturní dědictví. Cílovými skupinami jsou:

 • úředníci územních samosprávných celků
 • památkáři
 • majitelé památkových objektů
 • správci památkových objektů
 • restaurátoři
 • pedagogové a studenti oborů péče o kulturní dědictví

Vzdělávání pro širokou veřejnost

Od 1. srpna 2012 do 30. října 2013 se Centrum pro restaurování podílelo na realizaci projektu ARS REGIO CIVITAS – občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii, reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0217. Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Centrum pro restaurování v rámci projektu zajišťovalo vzdělávací cyklus Památky v běžném životě, který se skládal ze 6 jednodenních kurzů:

 1. Kultura a prostor pro život
 2. Památky v běžném životě a jejich hodnota
 3. Česká kulturní krajina - životní prostředí památek
 4. Jak se orientovat v památkové péči
 5. Základy péče o památky pro drobné majitele památek
 6. Základy komunikace s úřady pro drobné majitele památek

V rámci projektu dále Centrum pro restaurování vytvořilo Stezku Staletími, která zábavnou formou a nevšedním způsobem provádí dospělé i děti po památkách a zajímavých místech v Litomyšli.

Podrobné informace o projektu a všechny jeho výstupy v elektronické podobě jsou k nalezení také na webových stránkách Ars-Regio-Civitas.cz